Đất Sạch Trồng Rau, Hoa Kiểng Fansi 10kg Tiện Lợi, Dễ Sử Dụng

Đất Sạch Trồng Rau, Hoa Kiểng Fansi 10kg Tiện Lợi, Dễ Sử Dụng

Khối lượng trên dưới 3kg (Tùy độ ẩm)

Đặc tính: Đất Sạch Trồng Rau, Hoa Kiểng Fansi là hỗn hợp đất trồng sản xuất từ nguồn hữu cơ tự nhiên giàu dinh dưỡng.

Sản phẩm được bổ sung đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng, khoáng chất, vi sinh vật có ích.

Sản phẩm đã xử lý tuyến trùng gây hại cho cây trồng và môi trường, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.