GIÁ THỂ VỎ TRẤU HUN, TRO TRẤU

25,000

Tro trấu hun là giá thể trồng cây lâu đời, sạch, ít nấm bệnh, làm đất tơi xốp, hút và giữ nước, giữ phân tốt, thoáng khí. Gúp cây tăng trưởng tốt. Thích hợp trộn đất trồng cây cảnh, rau, lan, hoa cảnh….

Chất hữu cơ: 75%
Các chất khác: 25%