THUỐC SINH HỌC TRỊ PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG – NẤM TÍM Meloidogyne

135,000

Thuốc sinh học phòng trị tuyến trùng là sản phẩm chuyên diệt trừ hiệu quả các loại tuyến trùng gây hại cho cây trồng. Là chế phẩm vi sinh làm từ nấm đối kháng đã được nghiên cứu và thử nghiệm. Đạt hiệu quả rất cao. Dùng để phòng trừ các loại tuyến trùng Meloidogyne sp.

Danh mục: