PHÂN BÓN ĐẠM CÁ NHẬT BẢN, ĐÂM CHỒI, DƯỠNG CÂY, NUÔI TRÁI NUTRITIVE RICH ( CAN 20 LÍT)

Phân bón lá vi lượng Nutritive Rich có nguồn gốc tự nhiên, dạng lỏng đậm đặc, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cây trồng.
B: 2000 ppm
Organic: 22 %
N: 8 %
P2O5: 2 %
K2O: 2 %
Protein: 43 %
Axitfuvic: 15 %
S: 7 %
pH: 6,1 %
Glucose: 1,2 %
Axit amin: 21000 ppm
Can 20 lít