PHÂN BÓN ĐẠM CÁ NHẬT BẢN, ĐÂM CHỒI, DƯỠNG CÂY, NUÔI TRÁI NUTRITIVE RICH

Phân bón lá vi lượng Nutritive Rich có nguồn gốc tự nhiên, dạng lỏng đậm đặc, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cây trồng.
B: 2000 ppm
Organic: 22 %
N: 8 %
P2O5: 2 %
K2O: 2 %
Protein: 43 %
Axitfuvic: 15 %
S: 7 %
pH: 6,1 %
Glucose: 1,2 %
Axit amin: 21000 ppm
Chai 1 lít

Danh mục: