PHÂN BÓN LÁ VI LƯỢNG DTĐ CALCIBO

Phân bón lá vi lượng DTĐ Calibo dùng cho nhiều loại cây trồng… Bổ sung các vi lượng cần thiết cho cây trồng. Chống rụng quả non, chống nứt thối trái, sượng trái, chống xoắn lá non, cung cấp Canxi giúp cứng cây chống đổ ngã.
Ca: 70.000 ppm
B: 50.000 ppm
Tỉ trọng: 1,25
pHh2O: 5

Danh mục: