PHÂN BÓN NPK PHÁT TRIỂN THÂN LÁ CÀNH 16-16-8-TE

Phân bón NPK 16-16-8 chuyên dùng cho rau màu, cây ăn quả, hoa kiểng… Cung cấp đầy đủ các chất đa lượng, trung lượng, vi lượng giúp cây trồng phát triển bộ rễ, khỏe mạnh cho nhiều cành đọt, bộ lá xanh bền, hạn chế đổ ngã. Cây ra nhiều hoa, tạo nhiều củ quả.
Đạm (N): 16%
Lân (P2O5): 16%
Kali (K2O): 8%