PHÂN GÀ HỮU CƠ LÊN MEN NHẬT BẢN ( VIÊN NÉN – BAO 25 KÝ)

Phân Gà hữu cơ lên men Nhật Bản được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chuyên dùng cho rau màu, cây ăn quả, hoa kiểng, lúa nước… Với công nghệ ép viên không ra nhiệt sẽ giúp giữ hàm lượng vi sinh vật được ổn định.

Chất hữu cơ: 60%
Nts: 2,5 %
P2O5: 2,5 %
K2O: 2 %
Ca: 8 %
Độ ẩm: 30 %
CN: 12
pHH2O: 5

Danh mục: