TRICHODERMA VỚI CÂY TRỒNG

tricodema với cây trồng

Tăng cường hệ vi sinh vật có ích trong đất.
Phân hủy nhanh các chất cellulose, chitin, lignin, pectin… chuyển hóa chất khó tiêu thành chất dễ tiêu làm đất tơi xốp, giữ ẩm, giúp cây trồng phát triển tốt.
…chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của công ty TNHH TM DV Nông nghiệp Hoàng Liên Sơn. Sản phẩm Bio TC. Giao hàng cả nước…