CÁCH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EMZ – USA ĐỂ HIỆU QUẢ CAO ?

CÁCH SỬ DỤNG CHẾ PHẨM EMZ - USA ĐỂ HIỆU QUẢ CAO?

EMZ-USA là hỗn hợp dung dịch đặc chứa các enzyme của vi khuẩn; Hỗn hợp này bao gồm với rất nhiều loài vi sinh
vật (VSV) khác nhau và các enzyme của chúng, trong số VSV đó có các vi khuẩn khoáng hóa và cố định Nito. Hỗn
hợp này rất ổn định trong cơ chất với tuổi thọ cao và tất cả các VSV đều sống tại thời điểm sử dụng hỗn hợp này.