PHÂN ĐẠM CÁ HỮU CƠ PANGA, CAN 20 LÍT

Đạm cá hữu cơ PanGa chuyên dùng cho rau màu, cây ăn quả, hoa kiểng… Với thành phần dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng, tỉ lệ hữu cơ cao.
Chất hữu cơ : 25%;
Nitơ: 1,42%;
K: 0,18%
K2O: 0,37%
P: 0,28%
P2O5: 0,43%